Deze deelnemers hadden zich al ingeschreven voor 2020

voordat 2 maal het besluit genomen werd de Dag uit te stellen.

Waarvoor nog onze dank, hopelijk tot 

10 september 2022

in een goede gezondheid.